Προσφορές One way

€2000
€2500
Lefkas
Athens
From : Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2023
To : Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023
Note : S/Y MOUSONAS Client pays corinth canal Further discounts depending on individual request.
€1500
€2000
Lefkas
Athens
From : Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2023
To : Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023
Note : S/Y BORBOLETA Client pays corinth canal Further discounts depending on individual request.